BÝT WOKE…

“Být si vědom a chápat to, co se ve společnosti opravdu děje. Zjišťovat, že se člověk mýlil i ve věcech, které dosud považoval za pravdivé.”

Co umíme?


Woke – [Wo-kchou]

A nebo taky prostě výraz pro japonské piráty…

Placeholder

Jsme sice dobrý, …

ale nezblázníme se z toho

Placeholder

Neříkáme co chcete slyšet,

ale co funguje

Placeholder